Trang Chủ / Tư Vấn Lắp Camera / Hướng dẫn chia sẻ quyền xem camera Hikvision với người khác app Hik-connect

Hướng dẫn chia sẻ quyền xem camera Hikvision với người khác app Hik-connect


Hướng dẫn chia sẻ quyền xem camera Hikvision với người khác app Hik-connect

Share thiết bị cho tài khoản Hik-Connect khác

(B1): Đăng nhập tài khoản “Hik-Connect” chọn mục “Thêm” và chọn “Quản lý cài đặt chia sẻ”

(B2): Chọn “Chia sẻ thiết bị”

(B3): Nhập email hoặc số điện thoại người nhận và bấm “+” để chọn thiết bị

(B4): Bấm chọn thiết bị và bấm “Đồng ý”

(B5): Chọn những camera/ chức năng cần chia sẻ cho tài khoản chia sẻ.

Hình 1: Xem camera Hikvision trên điện thoại

 

 

Bước 2: Nhận thiết bị được chia sẻ HIK CONNECT

(B1): Đăng nhập tài khoản “Hik-Connect” được chia sẻ sẽ thấy thiết bị được chia sẻ

(B2): Bấm “Chấp nhận” để nhận thiết bị hoặc từ chối

(B3): Thiết bị được chia sẻ đã có trong danh sách thiết bị của tài khoản

Tài khoản được chia sẻ chỉ xem được những camera tài khoản chính chọn chia sẻ.

1. Kiểm tra phân quyền chia sẻ App Hik Connect

– Đăng nhập tài khoản được chia sẻ thiết bị

– Chọn thiết bị được chia sẻ và chọn xem trực tiếp ta thấy chỉ xem được 2 camera,  Bạn có thể phân quyền xem 1 camera hoặc nhiều camera tùy ý

Hình 2: chia sẻ camera Hikvision

 

Share thiết bị cho tài khoản Hik-Connect khác

(B1): Đăng nhập tài khoản “Hik-Connect” chọn mục “Thêm” và chọn “Quản lý cài đặt chia sẻ”

(B2): Chọn “Chia sẻ thiết bị”

(B3): Nhập email hoặc số điện thoại người nhận và bấm “+” để chọn thiết bị

(B4): Bấm chọn thiết bị và bấm “Đồng ý”

(B5): Chọn những camera/ chức năng cần chia sẻ cho tài khoản chia sẻ.

Tài khoản được chia sẻ chỉ xem được những camera tài khoản chính chọn chia sẻ.

Bước 2: Nhận thiết bị được chia sẻ HIK CONNECT

(B1): Đăng nhập tài khoản “Hik-Connect” được chia sẻ sẽ thấy thiết bị được chia sẻ

(B2): Bấm “Chấp nhận” để nhận thiết bị hoặc từ chối

(B3): Thiết bị được chia sẻ đã có trong danh sách thiết bị của tài khoản

Hình 3: phân quyền xem camera Hikvision

 

 

1. Kiểm tra phân quyền chia sẻ App Hik Connect

– Đăng nhập tài khoản được chia sẻ thiết bị

– Chọn thiết bị được chia sẻ và chọn xem trực tiếp ta thấy chỉ xem được 2 camera,  Bạn có thể phân quyền xem 1 camera hoặc nhiều camera tùy ý

OK
X ĐÓNG
Thông báo